RegulaminI   Wstęp

1. Błękitna Fala Mateusz Gąsiorek z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-647 Poznań, os. Zwycięstwa 13/75, REGON 365336326, NIP 783-160-61-92 (dalej Błękitna Fala), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.blekitna.com (Sklep).

2. Administratorem danych osobowych jest Błękitna Fala z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-647 Poznań, os. Zwycięstwa 13/75.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu Błękitna Fala oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.


4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

5. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

II   Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy www.blekitna.com umożliwia kupowanie oferowanych przez firmę towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu (Klient), a Błękitna Fala z siedzibą w Poznaniu (Sprzedawca) na podstawie Regulaminu, który jest integralną częścią niniejszej Umowy.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (Rachunek) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Błękitna Fala zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Błękitna Fala podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Użytkownik, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
- Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
- Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
- Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
- Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
- Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego;
- Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III   Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu (on-line), bądź pocztą elektroniczną.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania Rachunku.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności Dotpay), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub Rachunku.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności Dotpay) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Błękitna Fala co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą e-mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (W trakcie realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienie realizacji zamówienia w przypadku tymczasowej niedostępności artykułów, Klient zostanie o tym, a także o długości realizacji zamówienia od razu poinformowany.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, także drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay.pl lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż „za pobraniem”.

14. Zdjęcia produktów umieszczone na sklepie są zdjęciami poglądowymi, a artykuły mogą się nieznacznie różnić od realnych. Nie wpływa to jednak na zasadę działania i ich przeznaczenie.


IV  Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Polska Sp. z o.o., przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki (w przypadku Przesyłki kurierskiej), 3-5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki (w przypadku Poczty Polskiej), przy czym powyższe termin nie wiążą się w przypadku wyboru przez Klienta dostawy w formie „Paczkomaty InPost”. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Dotpay, bądź zwykłym przelewem internetowym).

3. Możliwa jest dostawa "za pobraniem" jednakże ceny różnią się od przesyłek standardowych. Klient podczcas wybory tego rodzaju przesyłki zostanie poinformowany o kosztach usługi.

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub ubezpieczoną przesyłką „Paczkomaty InPost”. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

4. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przed akceptacji składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (Rachunek), dokument ze specyfikacją zamówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

6. W szczególnych przypadkach możliwa jest wysyłka towaru poza granicę Polski (Europa, Świat), jednakże Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem drogą mailową (info@blekitna.com) i uzgodnienia kosztów wysyłki i terminów realizacji.

7. Koszt dostawy zawiera cenę przesyłki i cenę opakowania.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzane w trakcie transportu.

9. Nie odebranie przesyłki w terminie, zobowiązuje Kupującego do zwrócenia Sprzedającemu kosztów wysyłki „zwrotnej”.

V  Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie podawana jest na stronie Sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
a)  gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Błękitna Fala lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
c) w przypadku uregulowania płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do poinformowania o takiej płatności mailowo bądź telefonicznie.

4. Błękitna Fala zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.

VI  Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Błękitna Fala jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

3. Błękitna Fala podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

5. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację należy złożyć elektronicznie i poprzez odesłanie towaru (rekomendowany kurier DPD lub Inpost) wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu na adres: Błękitna Fala, 60-544 Poznań, ul. St. Żeromskiego 9, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Błękitna Fala wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrać opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera lub odpowiednio - na podstawie formularza reklamacyjnego „Paczkomaty InPost” lub Poczty Polskiej.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza), a następnie przysłanie na adres Sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym (nieuszkodzony, czysty). Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. Rachunek). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy towarów do Klienta.

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do Sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

10. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VII  Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Błękitna Fala wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Konto klienta". Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu realizacji funkcjonalności serwisu i świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.

3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie za pośrednictwem Ceneo (Grupa Allegro) wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep Błękitna Fala oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.).

4. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep.

6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

9. Błękitna Fala zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

10. Błękitna Fala zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.

11.Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

12. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 r.


Zapisz się do newslettera

Szybka wysyłka
Paczka u Ciebie nawet na następny dzień!

30 dni na zwrot
Kupuj bez obaw o wybór produktu!

Rabaty za polecenia
Polecaj i kupuj taniej!